Základní informace

Termín konání:
24. 10. 2017

Místo konání:
Magistrát hlavního města Praha
Mariánské nám. 2/2
11001 Praha 1

Kontaktní osoba:
Naďa Eretová
739 583 938
eretova@wolterskluwer.cz

Partneři

ČŠI

Microsoft

EDUin

Řízení školy

Konference

Jak se žije malotřídkám

Konference se uskutečnila
18. května 2017
v prezentačních prostorech společnosti MICROSOFT
Vyskočilova 1561/4a, Praha 4

Redakce Řízení školy
pořádala odbornou konferenci

Jak se žije malotřídkám?

Konference úspěšně navázala na konferenci Malotřídky 2016 a potvrdila, jak důležité místo mají malotřídní školy ve vzdělávacím systému. Vyslyšeli jsme vaše připomínky z minulého roku a změnili jsme místo konání konference. Futuristické sídlo firmy Microsoft mnohé uchvátilo a prohlídku celých jeho prostor si nenechal ujít takřka žádný účastník.

Programem provázel Václav Trojan, vedoucí Centra školského managementu PedF UK. V dopolední části jsme se věnovali převážně zásadním legislativním dotazům. Se svými příspěvky vystoupili Ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal, ředitel odboru ICT při ČŠI Bc. Kamil Melichárek, specialistka na školskou problematiku PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., PhDr. Václav Trojan, Ph.D., specialista na pracovní právo Mgr. David Borovec či ředitelka PhDr. Jitka Kendíková.

Z rozmanitých témat odpoledních worshopů byl největší zájem o videotrénink interakcí PhDr. Evy Šírové, Ph.D., 2. stupeň na malotřídní škole Mgr. Jitky Hřebecké, Microsoft pro malotřídky Ing. Karla Klatovského a Profil školy na sociálních sítích Evy Čapkové Illésové, M.A. 

Celý den se nesl v duchu podnětných diskusí, předávání poznatků a vlastních zkušeností z praxe i příjemného navazování kontaktů s kolegy z podobných škol.

Program:

od 08:45 do 16:00 (Jak se žije malotřídkám?)

Více informací o programu

S příspěvky vystoupí:

Mgr. Zatloukal Tomáš, Ústřední školský inspektor - Česká školní inspekce; Bc. Melichárek Kamil, ředitel odboru ICT, Česká školní inspekce; PhDr. Mgr. Puškinová Monika, Ph.D., Specialista na školskou problematiku ; PhDr. Trojan Václav, Ph.D., Vedoucí katedry Centra školského managementu Pedagogické fakulty UK v Praze; Mgr. Borovec David, advokát zaměřený na pracovní právo; PhDr. Kendíková Jitka, ZŠ J. Gutha-Jarkovského a Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze; PhDr. Šírová Eva, Ph.D., videotrenérka a supervizorka VTI; Mgr. Hřebecká Jitka, Církevní ZŠ a MŠ ARCHA; Ing. Klatovský Karel, Manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft; Čapková Illésová Eva, M.A., Specialistka na marketing na sociálních sítích, inovace v komunikačních strategiích a řešení krizové komunikace, lektorka

Více informací o přednášejících


Místo konání:

Microsoft
Vyskočilova 1561/4a
140 00 Praha 4

Kontaktní osoba:

Naďa Eretová,
739 583 938,
eretova@wolterskluwer.cz

Mapa:

Fotogalerie

Reference

"... velmi dobrá organizace akce, zajímavá témata, příjemná atmosféra..."
Leona Nováková

"... přednášky byly věcné, zajímavé, jejich délka a různorodost vedly k udržení pozornosti ... ráda jsem se konference zúčastnila..."
Kateřina Krejčíková