Základní informace

Termín konání:
24. 10. 2017

Místo konání:
Magistrát hlavního města Praha
Mariánské nám. 2/2
11001 Praha 1

Kontaktní osoba:
Naďa Eretová
739 583 938
eretova@wolterskluwer.cz

Partneři

ČŠI

Microsoft

EDUin

Řízení školy

Jak se žije malotřídkám

S příspěvky vystoupí

Mgr. Tomáš Zatloukal

Mgr. Tomáš Zatloukal

Je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (základy společenských věd, tělesná výchova). Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia, byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD, v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů. Pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi.

Bc. Kamil Melichárek

Bc. Kamil Melichárek

Bc. Kamil Melichárek je absolventem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (obor Aplikovaná informatika). Dříve působil jako HW a SW konzultant, později jako ICT manažer a architekt informačních systémů v několika společnostech. Má odborné a praktické znalosti nejen v oblastech návrhu a správy systémů a ICT infrastruktury, programování aplikací a databází, ale také v oblastech zajištění provozu organizace (správa budov a movitého majetku, správa autoparku) nebo v ekonomických záležitostech. Od roku 2006 působí jako ředitel odboru ICT a hospodářské správy České školní inspekce.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. Je lektorkou školení a seminářů pro vedení školy a pro žáky SŠ.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Působil téměř dvacet let jako ředitel Gymnázia INTEGRA BRNO, nyní vede Centrum školského managementu PedF UK v Praze a je členem Kolegia děkanky. Absolvoval studium oboru učitelství předmětů český jazyk a dějepis na FF MU v Brně, oboru školský management na PedF UK v Praze, kde také v roce 2008 obhájil dizertační práci Kompetence řídících pracovníků ve školství.

Je autorem odborných i studijních textů pro obory školský management a management vzdělávání.

http://www.csm-praha.cz/cs/vaclav-trojan-1/

Mgr. David Borovec

Mgr. David Borovec

Poradenské služby v oblasti pracovního práva.

Dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, obor Právo, na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pokračuje ve studiu doktorského studijního programu, obor Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze při katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. V rámci své publikační a lektorské činnosti se věnuje nejen obecným pracovněprávním otázkám a jejich dopadům na personální řízení, ale také propojení pracovního práva s potřebami školské praxe.

PhDr. Jitka Kendíková

PhDr. Jitka Kendíková

PhDr. Jitka Kendíková je ředitelkou ZŠ J. Gutha-Jarkovského a Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze. Dlouhodobě se věnuje problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáků s poruchami autistického spektra, inkluzi a také tématům spojeným se vzděláváním cizinců v Čechách a Čechů v zahraničí. Aktivně se věnuje lektorské a přednáškové činnosti. Pravidelně publikuje prakticky zaměřené texty s inkluzivní tematikou. Napsala také několik samostatných publikací. Její nejnovější kniha Vademecum asistenta pedagoga, kterou v roce 2016 vydalo nakladatelství Pasparta, se pokouší o ucelený pohled na danou problematiku. Tato příručka kromě teorie přináší i praktické rady a také kazuistiky konkrétních žáků, doplněné jejich individuálními vzdělávacími plány.

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Videotrenérka a supervizorka VTI, katedra psychologie FF UK v Praze

absolventka jednooborové psychologie na FF UK v Praze, dlouhodobě stážovala na Dětské psychiatrii FN Motol v Praze, pracovala jako pedagogická a školní psycholožka v PPP Praha Modřany a na ZŠ Písnická v Praze, v současné době působí jako odborný asistent na katedře psychologie FF UK, doktorské studium absolvovala částečně na RUG v Nizozemsku.

Mgr. Jitka Hřebecká

Mgr. Jitka Hřebecká

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK a školský management.

V současnosti ředitelka malotřídní, přitom plně organizované ZŠ a MŠ ARCHA, školy specializující se na inkluzivní vzdělávání. Škola intenzivně spolupracující s rodiči, postavená na respektujícím přístupu, vzdělávající žáky záměrně nevrstevnicky i na druhém stupni.

Autorka školní koncepce integrované výuky přírodních věd. Konzultantka začínajících škol, pomoc při tvorbě alternativních ŠVP.

Členka skupiny lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka.

Lektorka a organizátorka kurzů Pracovní společnosti nástavkových včelařů, tvorba metodických materiálů.

Ing. Karel Klatovský

Ing. Karel Klatovský

V současné době pracuje jako manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft. Má za sebou 11letou učitelskou praxi na střední a vysoké škole, je autorem mnoha odborných knih a učebnic s tematikou IT a jeho využívání ve školách. Své znalosti a dovednosti prezentuje na mnoha tuzemských i zahraničních konferencí.

Eva Čapková Illésová, M.A.

Eva Čapková Illésová, M.A.

Specialistka na marketing na sociálních sítích, inovace v komunikačních strategiích a řešení krizové komunikace, lektorka

Eva Čapková je absolventkou nizozemské Leiden University v oboru klasických a digitálních médií. Je na volné noze a specializuje se na marketing v sociálních sítích. Firmám jako je Eta, Google, Reebok nebo Favorit pomáhala s prezentací a komunikací na Facebooku. Školí zaměstnance firem, aby dokázali budovat značku, pro kterou pracují. Přináší inovace do komunikačních strategií, řeší krizové komunikace a přednáší o trendech z oboru.

Spolupracuje i na neziskových projektech divadel, kulturních projektů, škol a nadací, například VŠE, ČVUT, TEDxPrague.

Fotogalerie

Reference

"... velmi dobrá organizace akce, zajímavá témata, příjemná atmosféra..."
Leona Nováková

"... přednášky byly věcné, zajímavé, jejich délka a různorodost vedly k udržení pozornosti ... ráda jsem se konference zúčastnila..."
Kateřina Krejčíková