Základní informace

Termín konání:
24. 10. 2017

Místo konání:
Magistrát hlavního města Praha
Mariánské nám. 2/2
11001 Praha 1

Kontaktní osoba:
Naďa Eretová
739 583 938
eretova@wolterskluwer.cz

Partneři

ČŠI

Microsoft

EDUin

Řízení školy

Jak se žije malotřídkám

Program konference

 od 08:45 do 09:15 Prezence
od 09:15 do 09:30 Uvítání, slovo úvodem
od 09:30 do 09:45

Mgr. Tomáš Zatloukal

Zjištění a doporučení z Výroční zprávy 2015/2016 a z mezinárodního šetření TIMSS 2015

Česká republika patří k zemím, které mají hustou síť škol. Dětem v předškolním vzdělávání a žákům na nižším stupni základních škol je tak umožněno vzdělávat se v místě svého bydliště. Že se rodiče nemusí obávat posílat své děti do škol v malých obcích, dokazují i data, která získává Česká školní inspekce prostřednictvím své inspekční činnosti, ale také jako realizátor mezinárodních šetření. Seznámíme vás se zjištěními, která jsou obsahem Výroční zprávy za školní rok 2015/2016 a Národní zprávy TIMSS 2015.

od 09:45 do 10:00

Bc. Kamil Melichárek

Školní web zdarma prostřednictvím InspIS PORTÁL

Informační systém InspIS PORTÁL, který vytvořila Česká školní inspekce, plní roli multifunkčního webového portálu umožňujícího školám a školským zařízením veřejně publikovat komplexní informace o jejich činnostech. Mimo to má však tento systém další specifickou funkčnost sloužící k vytvoření a provozování vlastní webové stránky školy prostřednictvím jednoduchého rozhraní redakčního systému, jehož obsluhu snadno ovládne i začínající uživatel ICT. Provoz systému a konkrétní webové stránky pak škola či školské zařízení využívá zcela zdarma. Není třeba řešit ani další technické a mnohdy složité náležitosti, např. registraci zvláštní domény, zajištění webhostingu apod. Cílem příspěvku je tedy seznámit zástupce malotřídních škol s možností využití tohoto systému pro tvorbu a správu jejich webových stránek.

od 10:00 do 11:00

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 

Malotřídní základní škola optikou současné právní úpravy

Cílem příspěvku je připomenout specifika a vyčlenit nové zvláštnosti činnosti malotřídní základní školy vyplývající ze současné právní úpravy.

 

Obsah příspěvku je zaměřen na

- organizaci a činnost školy související s malým počtem zaměstnanců (jednoduchá organizační struktura, malý počet vedoucích pracovníků, kumulace funkcí, sjednání více pracovněprávních vztahů, odborná kvalifikace pedagogických pracovníků atd.),

- zvláštnosti složení a činnosti školního poradenského pracoviště, spolupráci se školským poradenským zařízením,

- organizaci vzdělávání žáků (např. přestup žáků na základní školu s druhým stupněm), organizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (činnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě atd.),

- aktuality a očekávanou právní úpravu k datu konání konference.

od 11:00 do 11:20

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Tradiční inspirace v tekuté době

Ačkoli není konference WK věnovaná málotřídním školám letos pořádána poprvé, stále se najde řada lidí překvapených samotnou existencí těchto škol. Hovoříme o významu školy a nějak přehlížíme skutečnost, že právě model málotřídní školy může být inspirací celému vzdělávacímu systému. Pojďme se zamyslet nad tím, že tradice a ověřené postupy nejsou prázdnými slovy. 

od 11:20 do 11:40  Přestávka na kávu
od 11:40 do 12:40

Mgr. David Borovec

Pracovněprávní minimum

Cílem příspěvku je seznámit školy se základními principy fungování pracovněprávních vztahů. Proto se také budeme soustředit zejména na otázky uzavírání pracovních poměrů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně souvisejících náležitostí (zajištění pracovnělékařské prohlídky, školení BOZP, seznámení s dokumentací školy a plněním dalších informačních povinností vůči zaměstnancům) a dále také skončení těchto pracovněprávních vztahů (jak z pohledu organizačních změn, tak i z pohledu porušování povinností a neuspokojivých pracovních výsledků), a to i s přihlédnutím k relativně bohaté rozhodovací soudní praxi v oblasti ukončování pracovních poměrů pedagogických pracovníků.

 

Prostor však bude věnován také dotazům z Vaší praxe - a může se tak stát, že se dotkneme i pravidel odměňování, rozvrhování pracovní doby nebo vyjednávání s odborovou organizací, aj.

od 12:40 do 13:00

PhDr. Jitka Kendíková

ASISTENT PEDAGOGA aneb jak se žije asistentům v malotřídkách

Workshop bude věnován pracovní pozici asistenta pedagoga. Na tuto profesi se zaměří z mnoha úhlů pohledu. Pozornost bude věnována legislativě vztahující se k dané problematice, postavení asistentů ve školách, ale také otázkám financování. Velký důraz bude věnován vztahům učitel – asistent pedagoga. Ty jsou totiž klíčových prvkem ve všech školních třídách, ale v malotřídkách to platí dvojnásob. Nezapomeneme ani na příklad dobré praxe.

od 13:00 do 13:50 Přestávka na oběd + prohlídka prostor firmy (Microsoft)
od 13:50 do 14:10 Workshopy 1. série
od 14:10 do 14:20 Přesun mezi sály
od 14:20 do 14:50 Workshopy 2. série

 

Nabídka workshopů

 1. PhDr. Jitka Kendíková – ASISTENT PEDAGOGA aneb jak se žije asistentům v malotřídkách
  • Workshop je z důvodu velkého zájmu změněn na samostatný příspěvek konference v 12:40.
 2. PhDr. Eva Šírová, Ph.D – VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ
  • Obsahem příspěvku je seznámení se s možností využití videozáznamů běžných školních situací pomocí metody videotrénink interakcí, která se zaměřuje na posílení a rozvoj sociálních dovedností dospělých i dětí, jejich vzájemné interakce a komunikace. Metoda videotrénink interakcí je velice šetrnou a u nás poměrně mladou metodou, která učí principům úspěšného kontaktu s lidmi a velmi efektivně pomáhá pozitivně rozvíjet a posilovat profesní a sociální dovednosti.
 3. Mgr. Jitka Hřebecká – 2. STUPEŇ NA MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE
  • Jak vyhovět legislativě, abychom mohli?
  • Jak vyhovět rozvrhem a prostorem, abychom mohli?
  • Jak vyhovět personálně, abychom mohli?
  • Jak to všechno prožívají děti? Rodiče?
 4. Ing. Karel Klatovský – MICROSOFT PRO MALOTŘÍDKY
  • Využívání technologií ve škole jde dopředu mílovými kroky. V Microsoftu pečlivě sledujeme trendy ve vzdělávání a začleňujeme je do služeb, které můžete využívat. Klademe důraz na bezpečnost, snadné a rychle používání. Ukážeme Vám, jaké nástroje jsou Vám k dispozici, co a jak můžete ihned využívat a představíme Vám, jak je možné se zapojit do komunity učitelů. Novinek, které na Vás čeká od minulé konference je totiž opravdu mnoho – od těch v operačním systému Windows, přes cloudové služby Office 365 až po kancelářské aplikace a jejich využití ve třídě.
 5. Eva Čapková Illésová, M.A. – PROFIL ŠKOLY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
  • Sociální sítě jsou místem, kde se komunikuje. Naučte se to jako profíci: mějte poutavé fotky a grafiku, mluvte jazykem, který se sympatický, a hlavně – bavte se s vašimi fanoušky o věcech, které je opravdu zajímají a jsou užitečné. Na workshopu se dozvíte tipy, jak na efektivní práci s profily, aby to bavilo vás i vaše fanoušky a aby vám tato práce přinášela výsledky.

Každý účastník konference může absolvovat dva workshopy - dle výběru (tj. při prezenci se zapíše na příslušný seznam.) Počet míst je omezen maximální kapacitou sálu, kde bude daný workshop probíhat. Přijďte se zapsat co nejdříve!

Fotogalerie

Reference

"... velmi dobrá organizace akce, zajímavá témata, příjemná atmosféra..."
Leona Nováková

"... přednášky byly věcné, zajímavé, jejich délka a různorodost vedly k udržení pozornosti ... ráda jsem se konference zúčastnila..."
Kateřina Krejčíková